WejścieŚw. JosemaríaOpus DeiStowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża
Św. Josemaría
Opus Dei, Prałatura Personalna

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża

Tagi: 14 lutego, Opus Dei, Kapłaństwo, Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża
Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża jest stowarzyszeniem duchownych ściśle złączonym z Opus Dei. Tworzą je duchowni Prałatury — którzy są jej pełnymi członkami — i diakoni oraz prezbiterzy diecezjalni, którzy chcą do niego należeć. Przewodniczącym stowarzyszenia jest prałat Opus Dei.

Duchowni diecezjalni, którzy wstępują do Stowarzyszenia, starają się wyłącznie o otrzymanie pomocy duchowej celem zdobycia świętości w pełnieniu swej posługi według ascezy właściwej Opus Dei. Nie należą do prezbiterium Prałatury: każdy jest inkardynowany do własnej diecezji i podlega wyłącznie swemu biskupowi.

Władze Prałatury nie mają nad nimi jurysdykcji. W Stowarzyszeniu Kapłańskim Świętego Krzyża istnieje jedynie organizacja normalna, jak we wszystkich stowarzyszeniach dążących do własnych celów. Ten typ stowarzyszeń kapłańskich zalecały władze kościelne i Sobór Watykański II.

Pomoc duchowa, której udziela Stowarzyszenie, ma na celu zachęcanie członków do doskonałości w pełnieniu swoich obowiązków kapłańskich, jak i umacnianie jedności każdego z nich z własnym biskupem oraz braterstwa z pozostałymi kapłanami.

Koordynacja działań duchowych, formacyjnych itd. członków Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, które to działania nie mogą kolidować i nakładać się na nic, co powierzy im ich własny biskup, spoczywa na kierowniku duchowym z Prałatury Opus Dei, którym zawsze jest kapłan nie posiadający żadnej funkcji w kierowaniu Prałaturą.

Do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża należy na całym świecie około 2000 diakonów i prezbiterów kleru diecezjalnego.


Dokumenty i artykuły

Wideo

14 lutego: pomóżcie mi dziękować

Św. Josemaria przeżył ogromną niespodziankę i radość, kiedy w kilka miesięcy po 2 października 1928 roku Pan Bóg dał mu do zrozumienia, że Opus Dei jest także dla kobiet.

Wideo

Ksiądz Robert Gendreau

Ksiądz Robert Gendreau jest proboszczem w archidiecezji Montrealu (Kanada) i należy do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża

Dokumenty