WejścieDokumentacja
Dokumentacja

Homilia Księdza Arcybiskupa Edwarda Nowaka

Arcybiskup Edward Nowak

Homilia Księdza Arcybiskupa Edwarda Nowaka podczas Mszy św. dziękczynnej dla pielgrzymów z Polski. Parafia Św. Josemarii, Rzym 8.X.2002 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! „Wypłyń na głębię i zarzuć sieci ... Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowa zarzucę sieci”. Ekscelencje księża biskupi, drodzy bracia [...] Tagi: Kanonizacja

Homilia bp Javiera Echevariia,Prałata Opus Dei, wygłoszona podczas dziękczynnej Mszy Św. za Kanonizację bł. Josemarii Escrivy na Placu Św. Piotra.

Javiera Echevariia,Prałata Opus Dei

Homilia bp Javiera Echevariia,Prałata Opus Dei, wygłoszona podczas dziękczynnej Mszy Św. za Kanonizację bł. Josemarii Escrivy na Placu Św. Piotra Tagi: Wdzięczność, Kanonizacja, Javier Echevarría

Przemówienie z 7 października

Po Mszy św. dziękczynnej za kanonizację założyciela Opus Dei, Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestników tej uroczystości. Poniżej przedstawiamy słowa przemówienia Papieża. Tagi: Kanonizacja, Jan Paweł II, Papież, Życie codzienne

Rajski ogród zakochanych

Marta Manzi

Marta Manzi, pisarka, rozwija kilka myśli świętego Josemaríi na temat małżeństwa i miłości Bożej w artykule „Il Paradiso degli innamorati”, opublikowanym w L’Osservatore Romano. Nauczanie Josemaríi Escrivy – wyjaśnia Manzi – jest zaproszeniem, aby na nowo odkryć miłość w całej jej rozciągłości jako głęboko ludzkie doświadczenie, które angażuje całą osobę. Tagi: Miłość Boga, Małżeństwo, Powołanie chrześcijańskie

Braterstwo w kapłaństwie a założyciel Opus Dei

Kardynał Antonio Maria Rouco

Braterstwo w kapłaństwie było dla świętego Josemaríi Escrivy de Balaguer jedną z najważniejszych trosk i pragnień apostolskich. Zabiegający o świętość księży, utworzył z woli Bożej Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, jako zrzeszenie świeckich księży, gotowe nieść pomoc duchową w dążeniu do świętości według ducha i zasad [...] Tagi: Kapłaństwo

Kanonizacja św. Josemarii

Escrivá “zdemokratyzował” świętość, a Papież przedstawia go jako przykład dla całego Kościoła. Ale jak mają naśladować tego księdza zwykli mężczyźni i kobiety, którzy prowadzą zupełnie inne życie i zderzają się z odmiennymi problemami? Tagi: Kanonizacja, Javier Echevarría, Jan Paweł II

Pozwolić Bogu działać

Kardynał Ratzinger

"Pozwolić Bogu działać". Artykuł Kardynała Josepha Ratzingera o św. Josemarii Escrivie (L'Osservatore Romano, 6 października 2002) Kardynał Ratzinger, wówczas prefekt Kongregacji Nauki ds. Wiary, pisze o duchu, który przekazywał św. Josemaria i o osobowości założyciela. Tagi: Miłość Boga, Dziękczynienie, Synostwo Boże, Ratzinger

Ludzki realizm świętości

Joaquín Navarro Valls

W dwudziestym wieku byliśmy świadkami sprecyzowania roli zwykłych Chrześcijan w Kościele. W artykule opublikowanego w L’Osservatore Romano Navarro Valls stwierdza, że od momentu założenia Opus Dei w 1928 roku, wkład św. Josemarii w budowanie świadomość tej roli był ogromny. Tagi: Świętość

Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Mszy świętej kanonizacyjnej

Jan Paweł II

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rz 8, 14). Te słowa apostoła Pawła przed chwilą wypowiedziane pomagają nam lepiej zrozumieć znaczenie przesłania dzisiejszej kanonizacji Josemarii Escrivy de Balaguera. Pozwolił się on posłusznie prowadzić Duchowi, w przekonaniu, że tylko w ten sposób można w pełni spełnić wolę Boga. Tagi: Apostolstwo, Kanonizacja, Jan Paweł II, Modlitwa, Życie wewnętrzne, Powołanie chrześcijańskie

Bulla ogłaszająca Kanonizację Josemaríi Escrivy

Jan Paweł II

LITTERAE DECRETALES Beato Iosephmaríae Escrivá Sanctorum honores decernuntur IOANNES PAULUS PP II Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam Domine, ut videam! (por. Łk 18, 41), Domina, ut sit!, Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!, Regnare Christum volumus! (por. 1 Kor 15, 25), Deo omnis gloria! (por. Kanon Rzymski, [...] Tagi: Kanonizacja, Jan Paweł II, Opus Dei, Świętość