WejściePytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi

Co to jest apostolstwo? Kim są współcześni apostołowie?

Greckie słowo apostoloi oznacza posłany. Odnosi się ono do wezwania Jezusa Chrystusa skierowanego do apostołów, aby kontynuowali jego własną misję: ogłaszajcie całemu światu Królestwo Boże. "Jeśli nie jesteśmy przekonani, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy natychmiast po doświadczeniu spojrzenia Jezusa, szli głosić Go pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza». A my na co czekamy?" Tagi: Ofiarność, Apostolstwo, Eucharystia, Ewangelia, Ewangelizacja

Czym jest chrzest?

Jesteśmy wezwani, by żyć naszym chrztem każdego dnia, jako rzeczywistością aktualną w naszym życiu. Jeśli udaje się nam iść za Jezusem i trwać w Kościele, pomimo naszych ograniczeń, słabości i grzechów, to dzieje się to jedynie ze względu na sakrament, w którym staliśmy się nowymi stworzeniami i zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa. Papież Franciszek, Audiencja 8 stycznia 2014 r. Tagi: Dziękczynienie, Chrzest, Wiara, Synostwo Boże, Kościół, Sakramenty, Papież Franciszek

Niebo, śmierć, czyściec...czym są prawdy ostateczne?

Prawdami ostatecznymi nazwane są rzeczywistości, które wiążą się z końcem życia człowieka, czyli śmierć, sąd i przeznaczenie wieczne. Co jest po śmierci? Czym jest niebo? Tagi: Niebo, Nadzieja, Śmierć, Wola Boża, Radość, Rok Wiary

Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni?

Wielki Post stawia teraz przed nami zasadnicze pytania: czy czynię postępy w swojej wierności Chrystusowi; w pragnieniu świętości; w hojności apostolskiej w moim codziennym życiu, w zwyczajnej pracy, wśród kolegów wykonujących ten sam zawód? (To Chrystus przechodzi, 58). Tagi: Modlitwa

Dlaczego Papież jest Piotrem?

Jako katolicy, deklarujemy posłuszeństwo wobec Papieża jako prawowitego następcy Świętego Piotra i widzimy w nim przedstawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa na Ziemi. Niektórzy jednak pytają: „Dlaczego mam być posłuszny Papieżowi? Czy nie jest on tylko człowiekiem?”, „Czy nieomylność Papieża oznacza, że nie może on nigdy popełnić błędu?” Tagi: Papież, Benedykt XVI

Kim jest człowiek? Dlaczego i w jakim celu został stworzony?

Wiemy z Księgi Rodzaju, że „Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył mężczyznę i kobietę”. Co oznacza bycie stworzonym “na obraz i podobieństwo Boga”? Kim faktycznie jest człowiek? Czemu i w jakim celu ludzie zostali stworzeni? Czy jesteśmy tylko jednym z wielu rodzajów stworzeń? Gdzie znajdują się nasze dusze? Tagi: Doktryna, Wiara