WejściePytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi

Co to znaczy „wierzyć w Boga”?

Jaki jest Bóg? Trójca Święta jest tajemnicą istoty Boga, centralnym misterium wiary i życia chrześcijan. Co oznacza w praktyce wyznanie „Wierzę w Boga, w Trójcy jedynego”? W jaki sposób możemy nawiązać kontakt z każdą z trzech Osób Trójcy Świętej? Tagi: Wiara, Bóg