Św. Josemaría
Słowa i myśli św. Josemaríi

Kochać czynem

Papież Franciszek podczas ostatniej podróży apostolskiej do Kuby przypomniał o “rewolucyjnej” mocy czułości i serdeczności, i że wiara jest impulsem, który pomaga nam wyjść poza siebie i budować mosty z bliźnimi.
Przedstawiamy niektóre rozważania świętego Josemarii Escrivy na temat miłości. Tagi: Miłość, Jezus Chrystus, Służba

Proszę, Dziękuję i Przepraszam, trzy kluczowe słowa w małżeństwie

Podążając za nauczaniem Ojca Świętego Franciszka przedstawiamy wybrane teksty świętego Josemarii, aby rozważać miłość małżeńską i zachować jej pierwotny zapał niezależnie od upływu czasu. Tagi: Álvaro del Portillo, Wolność, Małżeństwo, Miłość, Rodzina, Przebaczenie

Należę do Boga... a Bóg należy do mnie

Muszę ci się zwierzyć, że doznałem głębokiego wzruszenia, przeczytawszy słowa proroka Izajasza: vocavi te nomine tuo, meus es tu! — wezwałem cię, przyprowadziłem cię do Kościoła, jesteś mój! Żeby sam Bóg mówił mi, że należę do Niego! Można oszaleć z miłości!” Synostwo Boże jest fundamentem nauczania świętego Josemarii. Przedstawiamy wybrane teksty, które mogą pomóc w rozważeniu miłości Boga do każdej osoby. Tagi: Przyjaźń, Zrozumienie, Synostwo Boże, Modlitwa, Życie wewnętrzne

św. Josemaria i szkaplerz karmelitański

16 lipca 1251 roku na Górze Karmel Św. Szymonowi Stock ukazała się Matka Boża i powiedziała mu: "Kto w nim umrze, to jest w Szkaplerzu, nie zazna ognia wiecznego".
"Nie chodzi tu, bowiem o rzecz małej wagi" - napisał Pius XII w 1950 roku - "lecz o zdobycie wiecznego zbawienia według obietnicy podanej przez Najświętszą Maryję Pannę." Tagi: Najświętsza Maryja Panna

Trójca Święta

Uroczystość Trójcy Świętej przypada na pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Św. Josemaria uczy nas jak wielbić Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego: „Naucz się żywić szczególne nabożeństwo do Trójcy Świętej…” Tagi: Duch Święty, Synostwo Boże, Jezus Chrystus, Trójca Święta

Działanie Ducha Świętego

Wzywaj Ducha Świętego w czasie Twojego rachunku sumienia, abyś mógł lepiej poznać Boga i siebie samego. W ten sposób będziesz nawracał się każdego dnia. Tagi: Apostolstwo, Duch Święty, Łaska

Co Mu powiem po przystąpieniu do Komunii Świętej?

Miłość do Chrystusa, który ofiaruje się za nas, pobudza nas do znalezienia po zakończeniu Mszy kilku minut na osobiste, zażyłe dziękczynienie, które w ciszy serca przedłuży to drugie dziękczynienie, jakim jest Eucharystia. Jak się do Niego zwracać, jak do Niego mówić, jak się zachować? Tagi: Eucharystia, Komunia

Napełnić się radością!

Podczas okresu wielkanocnego, życie chrześcijańskie wypełnia radość. Święty Josemaria pomaga nam odkryć radość jako wyraz chrześcijańskiej miłości: "Cieszysz się wewnętrzną radością i pokojem, których nie zamieniłbyś na nic innego. Bóg jest tutaj: nie ma nic lepszego niż opowiedzieć Mu o swoich troskach, by przestały one być troskami." Tagi: Ofiarność, Optymizm, Modlitwa

Żadnego dnia bez krzyża, z radością!

Św. Josemaría często pisał ten akt strzelisty na początku roku, wskazując drogę, którą chciał iść. “ "Będziecie mnie prosić o inne akty strzelisty na nadchodzący rok i wam powiem: Servite Domino in laetitia! Służcie Panu z radością!”" Tagi: Krzyż, Modlitwa

Przeżywać Wielki Tydzień z Ewangelią

"Przeżywać Wielki Tydzień to wkraczać coraz bardziej w logikę Boga, w logikę Krzyża, która na pierwszym miejscu nie jest bólem i śmiercią, lecz logiką miłości i oddania samego siebie, które daje życie. Jest wejściem w logikę Ewangelii" (Papież Franciszek, 27 marca 2013). Tagi: Krzyż, Ewangelia, Modlitwa, Podążać za Chrystusem, Wielki Tydzień, Papież Franciszek