Św. Josemaría
Słowa i myśli św. Josemaríi

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

„Droga Krzyżowa. — Oto potężne i pełne treści nabożeństwo! — Obyś nabrał zwyczaju rozważania czternastu stacji Męki i śmierci Pańskiej w każdy piątek. — Zapewniam cię, że zaczerpniesz tu sił na cały tydzień.” Droga, 556 Tagi: Droga Krzyżowa, Wielki Post, Nabożeństwo, Pokuta, Josemaría Escrivá

Bóg kocha nas

"Bóg naszej wiary nie jest odległym bytem, któremu byłyby obojętne ludzkie losy. Jest Ojcem, który kocha żarliwie swoje dzieci, Stwórcą przepełnionym miłością do swych stworzeń. I udzielił człowiekowi wielki przywilej możliwości kochania przekraczając w ten sposób to co ulotne i przemijające". Tagi: Przyjaźń, Synostwo Boże, Bóg, Josemaría Escrivá

Módlmy się przy betlejemskiej szopce będąc jedną postacią więcej

Proponujemy teksty św. Josemarii w formacie pdf, epub i kindle, aby kontemplować sceny z Narodzenia Jezusa, będąc jedną więcej z postaci biorących udział w tym wydarzeniu. Tagi: Kontemplować, Modlitwa, Święta Rodzina, Święty Józef, Najświętsza Maryja Panna, Betlejem, Pisma założyciela

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

W ramach przygotowania do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia - zamieszczamy propozycję tekstów i modlitw świętego Josemarii do Najświętszej Marii Panny, które mogą posłużyć jako inspiracja do modlitwy osobistej na początku Adwentu. Tagi: Najświętsza Maryja Panna, Nowenna, Josemaría Escrivá

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W tę niedzielę - ostatnią niedzielę roku liturgicznego - Kościół obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata: "Jest Królem i gorąco pragnie królować w naszych sercach dzieci Bożych. Nie wyobrażajmy sobie jednak tego królowania na sposób ludzki. Chrystus nie dominuje ani nie chce się narzucać, ponieważ nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć". Tagi: Apostolstwo, Jezus Chrystus, Służba

Wobec śmierci z pogodą ducha
Jak to możliwe?

Idź naprzód, radośnie, z wysiłkiem, nawet będąc taką małością, niczym! — Kiedy będziesz z Nim, nikt na świecie cię nie zatrzyma. Pomyśl też, że wszystko jest dobre dla tych, którzy miłują Boga: na tej ziemi ze wszystkim można sobie poradzić prócz śmierci, a dla nas śmierć jest Życiem. Tagi: Miłość Boga, Droga, Niebo, Nadzieja, Wiara, Łaska, Śmierć, Optymizm, Modlitwa, Pokój, Świętość, Życie, Wieczność

Czy świętość jest dla mnie?

Popatrz, jest tylu mężczyzn i tyle kobiet na świecie, a żadnego z nich Nauczyciel nie przestaje wzywać.
Wzywa ich do życia chrześcijańskiego, do życia w świętości, do życia w wybraństwie, do życia wiecznego.

Kuźnia, 13 Tagi: Walka ascetyczna, Świętość, Jedność życia, Wola Boża, Josemaría Escrivá

Sport i życie wewnętrzne

Dla ciebie, który jesteś sportowcem, jaki dobry argument Apostoła: Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Tak więc biegnij, abyś ją zdobył! Tagi: Wady, Sport, Walka ascetyczna

12 rad, aby osiągnąć pokój

Najświętsza Maryja Panna — jest — tak wzywa Ją Kościół — Królową Pokoju. Dlatego, kiedy nastaje niepokój twej duszy, w środowisku rodzinnym lub zawodowym, w życiu społecznym lub międzynarodowym, nie przestawaj wzywać Jej: Regina pacis, ora pro nobis! Tagi: Pokój, Najświętsza Maryja Panna Królowa Pokoju

Inni i ja

Z jakim to uporem święty Jan Apostoł głosił owo mandatum novum! (nowe przekazanie) - kochajcie się wzajemnie! Chciałbym upaść przed wami na kolana, bez żadnej komedii - tego domaga się moje serce - i prosić was na miłość boską, byście się kochali, byście sobie pomagali, byście sobie podali rękę, byście sobie potrafili wybaczać. - Porzućcie, więc pychę, bądźcie wyrozumiali i miłosierni; wspomagajcie się wzajemnie modlitwą i szczerą przyjaźnią. Kuźnia, 454 Tagi: Álvaro del Portillo, Zrozumienie, Hojność, Czystość intencji, Miłość