Św. Josemaría
Słowa i myśli św. Josemaríi

Świętość dla wszystkich

Wielki sekret świętości polega na tym, by coraz bardziej upodobniać się do Niego, który jest jedynym i łaskawym Wzorem. Kuźnia, 752
Teksty św. Josemaríi o świętości Tagi: Walka ascetyczna, Świętość, Powołanie chrześcijańskie

Św. Józef, Ojciec i Pan

Święty Józefie, Ojcze i Panie nasz, najczystszy, nieskalany, który godzien byłeś nosić Dzieciątko Jezus w swoich rękach, i myć Je, i obejmować Je; naucz nas obcować z naszym Bogiem, być czystymi, godnymi stania się drugim Chrystusem. I pomóż nam czynić i nauczać, jak Chrystus, boskich dróg - ukrytych i świetlanych - mówiąc ludziom, że mogą na ziemi posiąść nadzwyczajną skuteczność duchową. Tagi: Wiara, Wierność, Modlitwa, Pobożność, Święty Józef

Nawrócenie, Skrucha, Miłość

Życie ludzkie jest w pewnym sensie ciągłym powracaniem do domu naszego Ojca. Powracaniem poprzez skruchę, poprzez owo nawrócenie serca, które zakłada pragnienie przemiany, mocną decyzję poprawy życia i które w związku z tym przejawia się w uczynkach ofiary i oddania. (To Chrystus przechodzi, 64) Tagi: skrucha, Skrucha, Nawrócenie, Świętość, Miłość

Miłujmy czynem

Nasza miłość ma być również serdecznością, ludzkim ciepłem. Tego naucza nas Jezus Chrystus. Tagi: Boże Narodzenie

Miłosierdzie Boga

Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas, byśmy przebaczali «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. Papież Franciszek, Evangelii Gaudium, nr 3 Tagi: Miłość, Sakrament pokuty, Eucharystia, Ewangelia, Hojność, Papież Franciszek

Co mogę zrobić?

Przed świętem Nawrócenia św. Pawła przypadającym na 25. stycznia Kościół wzywa nas do szczególnej modlitwy o jedność chrześcijan w tygodniu między 18 a 25 stycznia. Poruszany pragnieniem promowania jedności, Św. Josemaría zachęca, aby wszyscy chrześcijanie mieli tę samą wolę. Tagi: Dialog ekumeniczny, Kościół, Modlitwa, Jedność

3 stycznia. Najświętsze Imię Jezus

Św. Josemaría pisze w Drodze: "Nie lękaj się nazywać Pana po imieniu — Jezusem — i mówić Mu, że Go kochasz". Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa, Życie wewnętrzne

Miłość do Papieża

Św. Josemaría zalecał modlić się w intencji Ojca św.: "Dzięki Ci, Panie Boże, za miłość do Papieża, którą rozpaliłeś w moim sercu". Tagi: Kościół, Papież, Jedność

Chcieć kochać

Żebyś nie wiem jak kochał, nigdy nie będziesz kochał wystarczająco. Serce ludzkie ma niesłychaną zdolność poszerzania się. Kiedy kocha, poszerza się w crescendo uczucia, zrywając wszelkie pęta. Jeśli kochasz Pana Jezusa, nie będzie takiego stworzenia, które nie znalazłoby miejsca w twoim sercu. Tagi: Przyjaźń, Walka ascetyczna, Święta Czystość, Życie wewnętrzne, Powołanie chrześcijańskie

Komunia świętych

Komunia świętych oznacza przede wszystkim komunię i jedność wszystkich członków Kościoła w „rzeczach świętych": w wierze, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii, w charyzmatach i innych darach duchowych. Św. Josemaría tak to tłumaczy: "Wiesz, czym dla ciała jest transfuzja krwi? Tym samym dla duszy staje się komunia świętych.". Tagi: Kościół, Obcowanie świętych