Św. Josemaría
Słowa i myśli św. Josemaríi

Pragnienia Boga

Pozwól, żeby twa dusza spalała się w pragnieniach... Pragnieniach miłości, wyrzeczenia, świętości, Nieba... Nie poprzestawaj na myśli, czy kiedyś doczekasz się ich realizacji — jak może ci to podpowiada jakiś przemądrzały doradca. — Ożywiaj je w sobie coraz bardziej, ponieważ Duch Święty powiada, że mili Mu są "mężowie pragnień". Tagi: Przyjaźń, Duch Święty, Świętość

Mów do Niego - sam na sam - że Go kochasz

Czerp siłę z dziecięctwa Bożego. Bóg jest Ojcem - twoim Ojcem! - pełnym czułości i nieskończonej miłości. - Nazywaj Go często Ojcem i mów do Niego - sam na sam - że Go kochasz, że Go bardzo kochasz, że czujesz się dumny i silny, gdyż jesteś Jego dzieckiem. Mały mój przyjacielu, powiedz Mu: Jezu, skoro wiem, że Cię kocham i że Ty mnie kochasz, reszta nie ma dla mnie znaczenia: wszystko jest w porządku. Tagi: Przyjaźń, Kontemplować, Synostwo Boże, Modlitwa, Miłość, Zaufanie

Boleści Najświętszej Maryi Panny

Najświętsza Maryja Panna z uwagą słucha tego, czego pragnie Pan, rozważa to, czego nie rozumie, pyta o to, czego nie wie i oddaje się cała pełnieniu woli Bożej.
Według dawnej tradycji chrześcijanie wspominają siedem boleści Najświętszej Maryi Panny”: momenty, w których doskonale zjednoczona ze swoim Synem Jezusem, mogła uczestniczyć w cierpieniu i miłości Jego ofiary. Tagi: Krzyż, Ból, Podążać za Chrystusem, Najświętsza Maryja Panna

Ten Krzyż jest twoim Krzyżem: Krzyżem każdego dnia

W święto Podniesienia Krzyża Świętego, z całego serca błagałeś Pana, by ci udzielił łaski dla “podwyższenia” Krzyża Świętego w twojej duszy i w twoich zmysłach... Prosiłeś o nowe życie! Tagi: Apostolstwo, Krzyż, Ból

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Nasza Matka jest wzorem odpowiedzi na łaskę i kiedy będziemy kontemplować Jej życie, Pan udzieli nam światła, żebyśmy umieli przebóstwić nasze codzienne życie. Tagi: Kontemplować, Hojność, Najświętsza Maryja Panna

Co mogę zrobić na rzecz pokoju?

Św. Josemaría zaprasza nas do rozważania o pokoju, prawdzie, jedności i sprawiedliwości: Jak trudne wydaje się czasem pokonanie przeszkód, które uniemożliwiają współżycie między ludźmi! A przecież my, chrześcijanie, jesteśmy powołani do dokonywania tego wielkiego cudu braterstwa. Pan chce, aby Jego synowie byli obecni na wszystkich uczciwych drogach ziemskich i rozrzucali ziarno porozumienia, przebaczenia, współżycia, miłości i pokoju. - A ty, co robisz? Tagi: Miłość, Zrozumienie, Ból, Modlitwa, Pokój

Zaangażowani

"Zaangażowany! Jakże lubię to słowo! - my, dzieci Boże, zobowiązujemy się z własnej woli do poświęcenia swego życia. Pragniemy, by On panował w naszym życiu w sposób suwerenny i całkowity.". Tagi: Kontemplować, Hojność, Modlitwa

Dzieci i wolność

Rodzice są głównymi wychowawcami swoich dzieci, zarówno w tym, co ludzkie, jak i w tym, co nadprzyrodzone, i powinni czuć się odpowiedzialni za tę misję, która wymaga od nich wyrozumiałości, roztropności, umiejętności nauczania, a przede wszystkim zdolności kochania oraz starania się o dawanie dobrego przykładu. Tagi: Edukacja, Dzieci, Wolność, Małżeństwo, Rodzina

Najświętsze Serce Jezusa

W drugi piątek po Zesłaniu Ducha Świętego odchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Spróbujmy w tym dniu podjąć rozważania na temat Miłości Bożej, do których zachęca nas św. Josemaría: "Są to myśli, uczucia, rozmowy, z którymi zakochane dusze od zawsze zwracały się do Jezusa. Trzeba jednak zrozumieć ten język, żeby naprawdę wiedzieć, czym jest serce ludzkie i Serce Chrystusa". Tagi: Przyjaźń, Jezus Chrystus

Blisko Tabernakulum

"Przychodź wytrwale przed Tabernakulum, fizycznie lub duchowo, aby czuć się pewnym, aby czuć się kochanym... i aby kochać!" Tak nas zachęca św. Josemaría w Kuźni, aby adorować Jezusa ukrytego w Tabernakulum. Tagi: Kontemplować, Eucharystia, Modlitwa