Św. Josemaría
Słowa i myśli św. Josemaríi

Ukryty Bóg

Trzeba pobożnie adorować tego ukrytego Boga: jest to ten sam Jezus Chrystus, który narodził się z Maryi Dziewicy; ten sam, który został umęczony, ofiarowany na Krzyżu; ten sam, z którego przebitego boku wypłynęły krew i woda. Tagi: Przyjaźń, Eucharystia, Pokora

Aby zakosztować miłości Bożej

Jak lubił rozważać św. Josemaría, wszystkie wspaniałości świata są niczym w porównaniu z Bogiem: "Czy nie potrafimy nigdy odpowiedzieć na niezmierzoną miłość Boga, która tak mało znajduje uznania u ludzi?" Tagi: Przyjaźń, Kontemplować, Oderwanie, Umiarkowanie

Kochać Boga całym sercem

“"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem", mówi Pismo Święte. I św. Josemaría zaprasza nas do rozważania: "Do szczęścia potrzebne nie jest wygodne życie lecz zakochane serce". Tagi: Przyjaźń, Jezus Chrystus, Miłość, Serce

Habemus Papam!

Z okazji ogłoszenia wyboru Ojca Świętego, Jego Świątobliwości Franciszka, przywołujemy kilka myśli św. Josemaríi, w których zawarł on swe oddanie i miłość do Papieża: "Twoja największa miłość, największe poważanie, twoja najgłębsza cześć, najbardziej uległe posłuszeństwo, twoje najgłębsze uczucie winny obejmować Zastępcę Chrystusa na ziemi - Papieża. My, katolicy, powinniśmy pamiętać, że w hierarchii miłości i autorytetu po Bogu i naszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, znajduje się Ojciec Święty". Tagi: Papież

Pomyśl

Liczne są punkty medytacji, w których św. Josemaría zachęca nas do zastanowienia się nad prawdami wiary i rozważania przyjaźni z Bogiem: "Brak ci radości? ─ Pomyśl: pomiędzy Bogiem a mną jest jakaś przeszkoda. ─ Prawie zawsze ją znajdziesz." Tagi: Modlitwa

Całować Krzyż wśród róż

W dniu 14 lutego 1971 r., święty Josemaría napisał krótką notatkę, która brzmi: "Całować Krzyż wśród róż". Tagi: 14 lutego, Krzyż, Ból

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Gdy nadchodzi czas oczyszczenia Matki według Prawa Mojżeszowego,należy przynieść Dzieciątko do Jerozolimy, aby zostało przedstawione Panu. (Łk, 2, 22) Tym razem, mój przyjacielu, ty będziesz tym, który poniesie klatkę z gołębiami. Popatrz, Ona - Niepokalana! podporządkuje się Prawu, jak gdyby rzeczywiście była osobą skalaną. Tagi: Różaniec Święty

Kiedy rzeczy kosztują

Wydaje ci się, że świat się na ciebie wali. Nie widzisz drogi wyjścia: Tym razem rzeczywiście nie możesz pokonać przeszkód. A więc znowu zapomniałeś, że Bóg jest twoim Ojcem: wszechmocnym, wszechwiedzącym, miłosiernym Ojcem? On nie może zesłać ci nic złego. To, co cię martwi, w rzeczywistości jest dla twojego dobra, chociaż twoje cielesne oczy tego teraz nie widzą. Tagi: Namiętnie kochać świat, Walka ascetyczna, Zaufanie

Chrzest Pana Jezusa

"Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. (...) A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3, 13.17). Na Chrzcie świętym Pan odcisnął w twej duszy niezniszczalną pieczęć: jesteś dzieckiem Bożym. Dziecko, czyż nie rozpala cię pragnienie dążenia do tego, by wszyscy Go kochali?" Tagi: Chrzest, Różaniec Święty

W uroczystość Objawienia Pańskiego

Przedstawiamy fragment homilii św. Josemaríi pt. W uroczystość Objawienia Pańskiego”. Założyciel Opus Dei zachęcał, żeby mieć wiarę taką, "jak wiara Mędrców: przekonania, że ani pustynia, ani burze, ani spokój oaz nie przeszkodzą nam w dotarciu do wiecznego Betlejem: ostatecznego życia z Bogiem". Tagi: Boże Narodzenie