¦wiźty Josemaria Escriva. Za³oæyciel Opus Dei
 

Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi

Udostźpniamy teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi, 26 czerwca.

Brewiarz
- ³aciński
- polski

Msza

- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy ³aciński, czytania mszalne
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy polski, czytania mszalne

- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy angielski, czytania mszalne
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy baskijski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy chiński
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy chorwacki
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy czeski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy estoński
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy fiński
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy francuski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy galicyjski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy hiszpański
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy holenderski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy japoński
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy kataloński
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy koreański
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy litewski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy ³otewski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy maltański
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy niemiecki
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy portugalski (Brazylia), czytania mszalne
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy portugalski (Portugalia)
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy rosyjski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy rumuński
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy s³owacki
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy szwedzki
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy tagalski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy wźgierski
- Teksty Mszy w liturgiczne wspomnienie ¶w. Josemarķi Escrivy w³oski


http://www.josemaria.pl/artykul/teksty-liturgiczne-we-wspomnienie-b6w-josemarii